fredag 3 november 2017

Vill du vara med på YouTube?

Vill du svara på några frågor, så får du gärna skicka ett mejl till kristnabloggare@gmail.com, så ska jag försöka boka in en tid för att ställa frågorna, så jag kan dela klippet på YouTube. Här nedanför ser du frågorna.